กรุงเทพฯ เมืองที่นักท่องเที่ยวเยือนมากที่สุดเป็นอันดับ 2

0
304

ประเทศไทยยังแสดงให้เห็นว่า เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีเมืองถึง 5 เมือง ที่ติดอันดับ 100 เมืองยอดนิยม โดยเฉพาะกรุงเทพฯของเราสามารถเบียดกรุงลอนดอนของอังกฤษ ขึ้นเป็นอันดับ 2 เป็นรองก็เพียงเกาะฮ่องกงเท่านั้น

การจัดอันดับครั้งนี้ จัดทำโดย “ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล”(Euromonitor International) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการสำรวจตลาดการท่องเที่ยว ที่มีสาขามากกว่า 80 แห่งทั่วโลก และได้ข้อสรุปว่า ในปี 2016 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ และเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเยือนมากที่สุดได้แก่เกาะฮ่องกง

แต่ที่น่ายินดีสำหรับคนไทยก็คือ กรุงเทพฯของเรา ที่เคยได้อันดับ 3 ในปี 2015 สามารถเบียดอันดับ 2 อย่างกรุงลอนดอนของอังกฤษ และก้าวขึ้นมาเป็นอันดับสองได้ในปีที่แล้ว นอกจากนี้เมืองอื่นๆ อีก 5 เมืองของไทย ก็ยังติด 1 ใน 100 อันดับแรก ของเมืองยอดนิยมอีกด้วย

ทั้งนี้ จากตารางที่จัดอันดับจะเห็นว่า เกาะฮ่องกงที่ถึงแม้จะครองอันดับหนึ่งได้อย่างเหนียวแน่น แต่ดูจากจำนวนของนักท่องเที่ยว จะเห็นว่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2015 ในขณะที่กรุงเทพฯ กลับมีนักท่องที่ยว เดินทางเข้ามามากขึ้น เช่นเดียวกับอีก 5 เมืองของไทย ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกเมือง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักท่องเที่ยวคนหนุ่มสาวจากประเทศจีน ที่เปลี่ยนเป้าหมายจากฮ่อองกง ไปยังสถานที่อื่น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

ที่มา : PPTV