กษัตริย์กัมพูชา และพระวรราชมารดา ถวายราชสักการะ ‘ในหลวง ร.9’ เสด็จสวรรคต

0
554

กษัตริย์นโรดม สีหมุนีแห่งกัมพูชา พร้อมด้วยพระวรราชมารดา เสด็จพระราชดำเนินมายังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมตรัสแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคต

NjpUs24nCQKx5e1EzJgsaYorwZWMLDWXU2xPylTUo60

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระมหาวีรกษัตรีย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรส เฝ้าฯ รับเสด็จ.

NjpUs24nCQKx5e1EzJgsaYorwZWMLDPKvvr4mCNSaSB

ที่มา : thairath