“คลัง” เตรียมคืน “VAT” ให้คนจน พร้อมชงเข้า ครม. 2-3 สัปดาห์นี้

0
182

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 จะเริ่มทดลองใช้ระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในร้านธงฟ้า โดยระบบจะส่งข้อมูลการซื้อขายสินค้าให้กับกรมสรรพากรเป็นผู้รวบรวมแทนการเก็บใบกำกับภาษี และจ่ายคืนเข้าบัตรสวัสดิการให้กับประชาชน ซึ่งรูปแบบในการคืนควรจะเป็นแบบรายเดือน เบื้องต้นเพดานการคืนภาษีจะไม่เกิน 7,000 บาท มาตรการดังกล่าวจะเป็นการทดลองใช้ชั่วคราวเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน ส่วนเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้

นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ ระบุว่า ใน 2-3 สัปดาห์นี้ จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน เพิ่มเติม เรื่องของการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องจ่ายเงินในโครงการบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่งจะใช้เงินกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐชดเชยให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกันยายน 2561

ที่มา www.sanook.com