ช่องทางช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องชาวใต้

0
403

รายชื่อช่องหลายหน่วยงานเปิดช่องทางรับบริจาคช่วยซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัยใน11จังหวัดภาคใต้ทั้งเงินช่วยเหลือ รวมทั้งอาหารแห้ง

วันนี้(10ม.ค.60)จากสถานการณ์อุกทภัยในพื้นที่11จังหวัดภาคใต้ หลายหน่วยงานรัฐ และมูลนิธิต่างๆ ได้ประกาศช่วยเหลือ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อสบทบทุนนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งอาหารแห้ง ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นในภาวะวิกฤต มีหลายช่องดังนี้

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN ช่อง 16ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน และภาคเครือข่าย เปิดรับน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ชื่อบัญชี:สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน
ธนาคาร : กสิกร ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9 เลขที่ 076-0-36522-9
กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาพระราม9ซอย13 เลขที่ 076-0-36522-9

สามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ สถานีข่าวโทรทัศน์TNNช่อง16ชั้น3 อาคารทิปโก้ ฝั่งโลว์ไลท์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพ 10400

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  

ชื่อบัญชี : “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา : เทเวศร์

ประเภท : บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 020-2-53333-8

สภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”

ธนาคาร : กสิกรไทย

สาขา : สำนักสีลม

ประเภท : กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี : 001-1-34567-0

ท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และระบุว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”

ส่งเอกสารมาที่แฟกซ์ 0-2250-0312 หรือ 0-2652-4440 หนือ อีเมล pr-fubd-rc@hotmail.com

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2256-4440-3, 0-2255-9911 และ 0-2251-1218

สำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อบัญชี : บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กรุงไทย

สาขา : ทำเนียบรัฐบาล

เลขที่บัญชี : 0670068950

ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 2560

ขอเรียนเชิญเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสาธารณชน ร่วมบริจาค “เงิน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี คณะอนุกรรมการภาคใต้ เลขที่บัญชี 908-0-71333-3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ 074-615816,617197 หรือติดต่อคุณจีรวรรณ วรรณทอง เบอร์ 081-3682359 คุณอุดมศรี ศิริลักษณาพร เบอร์ 081-6650962

** สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี โดยจัดส่งสำเนาใบนำฝากหรือ สลิป ATM พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน มาที่ คุณพรสุภา เกิดมูล มูลนิธิซิเมนต์ไทย อาคาร 10 หรือ โทรสาร 0 2586 3910**

กองทัพบก

ศูนย์รวบรวมและกระจายสิ่งของช่วยน้ำท่วมใต้ส่วนภูมิภาค

ทภ. 2 (จ.นครราชสีมา) 044-248948

ทภ.3 (จ.พิษณุโลก)  055-242859

ทภ.4 (จ.นครศรีธรรมราช) 075-383405

ปชช. ประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 โทรศัพท์ 075-383-405 หรือ 075-383-253 ได้ตลอดเวลา

กองทัพอากาศ

จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้

– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โทร.02-534- 2096 และ   02-534-8353

– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  กองบิน 7  สุราษฏร์ธานี โทร.  077-268-200 ต่อ 65248

กองทัพเรือ

จุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภาคใต้

– ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ส่วนกลาง)  กองทัพเรือ โทร.02-475-4521

– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2  จ.สงขลา โทร.074-311-451 ต่อ 22067

– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต โทร.076-393-584

กรุงเทพมหานคร

เปิดรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยบริจาคเงินช่วยเหลือชาวใต้

ธนาคาร : กรุงไทย

สาขา : ถนนข้าวสาร

ชื่อบัญชี : “กองทุน กทม. ช่วยผู้ประสบภัย”

เลขที่บัญชี : 027–0-17081–2

บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทุกแห่ง

กระทรวงการคลัง

ปิดบัญชีรับบริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ หักลดหย่อนภาษีได้

ชื่อบัญชี : คลังรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม

เลขที่ : 068-0-10205-1

ธนาคาร : กรุงไทย

สาขา : กระทรวงการคลัง

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และ สมาคมหมออนามัย ขอรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ทั้งสิ่งของบริจาค เสื้อผ้า ของใช้ อาหารการกิน และอื่น ๆ ที่จำเป็น

สามารถบริจาคได้ที่

– สมาคมหมออนามัย ตึก 4 ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 02 -5901946 ติดต่อคุณป้อม หรือ คุณบี

– สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)  ชั้น 1 อาคารราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

หรือบริจาคเป็นเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : โครงการทำดีเพื่อพ่อ

ธนาคาร : กรุงไทย

สาขา : ย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

เลขที่บัญชี  142-0-05671-9 (พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในกรณีที่ต้องการ)

 

สำหรับหน่วยงานและมูลนิธิตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆมีดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้”

ประเภท : บัญชีเดินสะพัด

เลขที่บัญชี : 111-3-91657-8 ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต

ผู้บริจาคเงินสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสาร มาที่

02-544-1040 เพื่อธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

มูลนิธิซิเมนต์ไทย

บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : มูลนิธิซิเมนต์ไทยเพื่อผู้ประสบภัย

ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กสิกรไทย

สาขา : บางซื่อ

บัญชีเลขที่ : 020-2-761054

มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา ตั้งศูนย์รับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า อาหารฮาลาล และน้ำดื่มปริมาณ สามารถส่งมอบของบริจาคได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา 8/12 ซ.วิภาวดี 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ   โทร 0-2941-4194-5 ต่อ 101-102

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ (อมธ.) รับบริจาคเงินช่วยเหลือภาคใต้ที่

ชื่อบัญชี : กองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี : 475-0-45980-1

ธนาคาร : กรุงไทย

สาขา : มธ.ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดตั้ง”ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้” เพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงินและสิ่งของ รวมทั้งประสานกับชุมชน เอกชน และภาครัฐ ในการแจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่

ชื่อบัญชี : “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

สาขา : เทสโก้ โลตัส ท่าศาลา

เลขที่บัญชี : 997-207-660-2

ทั้งนี้ ฝ่ายอำนวยการของศูนย์ ตั้งอยู่ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร ส่วนฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และศูนย์กีฬาและสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081- 968 – 7980, 083-190-4570, 081-958-7747, 081-958-7718, 081-477-5132 และ 086-968-9991

ที่มา TNN24