เป็นซะเอง!! ภตช.ยื่นผู้ตรวจการฯ ฟัน “ประมนต์” เข้าข่ายเลี่ยงภาษีรถยนต์

0
330

ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) นำโดย พล.อ.สำเริง พินกลาง ประธานภาคีเครือข่ายฯ และ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการฯ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่าน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบจริยธรรม และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียของ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ปัจจุบันนายประมนต์ ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง รวมทั้งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีข้อมูลว่ามีการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้าพรีอุสไม่ถูกต้อง แจ้งนำเข้าเป็นชิ้นส่วน แต่ข้อเท็จจริงกลับมีการนำเข้าเป็นตัวรถยนต์ทั้งคัน ทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิลดหรือยกเว้นภาษีอากรตามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และประกาศกระทรวงการคลังมาตรา 12 ได้

ล่าสุด อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ฯ มีความผิดยังไม่ชำระภาษีอากรให้ถูกต้อง ฐานสำแดงเท็จจากการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ช่วงปี 53-55 และเรียกให้ชำระคืนภาษีรวม 11,667 ล้านบาท ดังนั้น นายประมนต์ ในฐานะประธานฯ ถือเป็นผู้ที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย แม้ว่าปัจจุบันคดีนี้จะมีการฟ้องร้องกันอยู่ในศาลแพ่ง

2016-Toyota-Prius-Persona-Series-1

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ยังพบว่า นายประมนต์เป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งขึ้น และได้ส่งผู้แทน 2 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการจัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวีของ ขสมก. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือแจ้งว่า ทั้ง 2 คน ขาดคุณสมบัติ เพราะเป็นผู้ที่เข้าเสนอราคาแข่งขันกับโครงการจัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวีด้วย ต้องถือว่ากระทำผิดกฎข้อตกลงคุณธรรม และกฎหมาย ป.ป.ช. ส่อทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่ ถ้าผู้ตรวจการฯ ตรวจสอบแล้วว่าผิดจริง มีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ให้ส่ง ป.ป.ช. ดำเนินการ และให้เรียกคืนสิทธิประโยชน์ส่วนต่าง ที่นายประมนต์ ได้รับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำเงินดังกล่าว กลับมาเป็นของแผ่นดิน.

ที่มา : thairath